Denumire ocupație: ANIMATOR SOCIO-EDUCATIV

Tip curs: Acreditat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și de către Ministerul Educației Naționale prin Autoritatea Națională pentru Calificară.

Tipul formării este recunoscut în Uniunea Europeană, certificatul de absolvire putând fi tradus și apostilat.

Nivel de pregătire: Specializare

Sector de activitate: Sănătate și Servicii Sociale

Descrierea ocupației conform S.O.: „Termenul de animator provine din cuvântul latin animus care se traduce „suflet”, aceasta înseamnă că el este sufletul publicului cu care lucrează.

Animatorul socio-educativ are vocaţie educativă în domeniul social, cultural sau socio-cultural, sportiv, bazându-se pe tehnici educative. În virtutea acestei vocaţii, el poate participa la elaborarea unor răspunsuri privind: medierea socială, tehnicile de animaţie, iniţierea unor activităţi de animaţie, dezvoltarea şi crearea unei legături sociale. Toate acestea se realizează plecând de la necesităţile persoanelor care lucrează în mod direct cu publicul (copii, tineri, adulţi).

Munca de animator socio-educativ reprezintă o modalitate, un instrument de relaţionare cu publicul, folosindu-se de activităţi de tip social, cultural, fizic şi sportiv. Pentru aceasta el trebuie să cunoască şi să aplice diverse practici şi tehnici de animaţie în grup, fără să neglijeze însă relaţia individuală.

Animatorul îşi organizează activitatea în cadrul unui proiect general al asociaţiei sau fundaţiei non-guvernamentale din care face parte şi în cadrul căreia lucrează, în funcţie de nevoile publicului. Organizarea activităţii începe cu programarea acesteia şi se continua până la evaluarea finală. Animatorul coordonează, monitorizează şi întocmeşte un raport privind activitatea în derulare.

Principiile de lucru ale animatorului sunt cele ale toleranţei, autonomiei individuale, responsabilităţii sociale, respectării drepturilor copilului.”

Perioadă curs: 60 ore de instruire teoretică și practică

Unități de competență formate:

 • Comunicarea interactivă
 • Elaborarea proiectelor de animaţie
 • Asigurarea securităţii participanţilor la activitate
 • Implementarea activităţilor de animaţie
 • Dezvoltarea comportamentului pro-social

Atașamente:

Documente pentru înscriere:

 • Acte personale (copii xerox, certificate conform cu originalul): Cartea de identitate și certificatul de naștere (certificatul de căsătorie, dacă este cazul schimbării numelui);
 • Actul de studii medii;
 • Cerere de înscriere; Model atașat
 • Nota consimțământ GDPR
 • Contract de formare persoane fizice; Model atașat .pdf
 • Contract de formare persoane juridice; Model atașat .pdf