Denumire ocupație: ASISTENT PERSONAL PROFESIONIST

Tip curs: Acreditat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și de către Ministerul Educației Naționale

Tipul formării este recunoscut în Uniunea Europeană, certificatul de absolvire putând fi tradus și apostilat.

Nivel de pregătire: SPECIALIZARE
IMPORTANT: NIVEL DE ACCES: Studii gimnaziale

Perioadă de curs: 180 ore de instruire teoretică și practică

Sector de activitate: Sănătate, Igienă, Servicii Sociale

Ce poate face ASISTENTUL PERSONAL PROFESIONIST?

  • Prestează pentru adultul cu handicap grav sau accentuat un set de servicii necesare unei vieți decente, cum ar fi: asigurarea îngrijirilor corporale ale persoanei îngrijite, asigurarea alimentaţiei şi a hidratării persoanei îngrijite, supravegherea stării de sănătate a persoanei, asigurarea igienei spaţiului şi a obiectelor auxiliare ale persoanei îngrijite, stimularea şi socializarea persoanei îngrijite, mobilizarea şi transportul persoanei îngrijite.

Unități de competență specifică formate:

  • Asigurarea condițiilor de locuire, accesibilitate și igienă a locuinței;
  • Asigurarea alimentației și hrănirii beneficiarului;
  • Supravegherea stării de sănătate și stimularea mobilității beneficiarului;
  • Intervenția în situații de risc;
  • Respectarea planului individual de servicii și a Programului individual de reabilitare și integrare socială;

Atașamente:

Documente pentru înscriere:

Acte personale (copii xerox, certificate conform cu originalul): Cartea de identitate și certificatul de naștere (certificatul de căsătorie, dacă este cazul schimbării numelui);