Denumire ocupație: ÎNGRIJITOR LA DOMICILIU

Tip curs: Acreditat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și de către Ministerul Educației Naționale

Tipul formării este recunoscut în Uniunea Europeană, certificatul de absolvire putând fi tradus și apostilat.

Nivel de pregătire: Calificare nivel III

Perioadă curs calificare: 720 ore de instruire teoretică și practică

Sector de activitate: Sănătate, Igienă, Servicii Sociale

Descrierea ocupației conform S.O.: „Îngrijitorul la domiciliu este persoana calificată care acordă servicii de îngrijire persoanelor adulte cu autonomie limitată. Serviciile de îngrijire la domiciliu sunt acordate de către îngrijitorul la domiciliu care poate să fie angajat al unei instituţii publice sau al unui furnizor de servicii din mediul privat.

Îngrijitorul la domiciliu acordă îngrijire personală următoarelor categorii de persoane: persoane care sunt în situaţie de risc şi au nevoie urgentă de îngrijiri personale, persoane care au o boală cronică şi au nevoie de îngrijiri, cei care sunt singuri şi, pe lângă o boală cronică fizică, dezvoltă şi o boală mentală.

Persoanele cu care îngrijitorul la domiciliu menţine o legătură permanentă sunt: beneficiarul, membrii familiei beneficiarului, membrii echipei pluridisciplinare, personalul instituţiei, colaboratorii externi.

Funcţiile majore pe care le îndeplineşte îngrijitorul la domiciliu sunt: asigurarea îngrijirilor corporale ale persoanei îngrijite, asigurarea alimentaţiei şi a hidratării persoanei îngrijite, supravegherea stării de sănătate a persoanei, asigurarea igienei spaţiului şi a obiectelor auxiliare ale persoanei îngrijite, stimularea şi socializarea persoanei îngrijite, mobilizarea şi transportul persoanei îngrijite.

În activitatea sa îngrijitorul la domiciliu respectă drepturile persoanei îngrijite , adică cele înscrise în Constituţia României, Convenţia ONU cu privire la drepturile bolnavilor, legislaţia de protecţie specială, Convenţia Europeană cu Privire la Drepturile Omului.”

Unități de competență specifică formate:

  • Acordarea de îngrijiri corporale persoanei îngrijite
  • Asigurarea alimentaţiei şi a hidratării persoanei îngrijite
  • Asigurarea igienei spaţiului şi a obiectelor auxiliare ale persoanei îngrijite
  • Mobilizarea şi transportul persoanei îngrijite

Atașamente:

Documente pentru înscriere:

Acte personale (copii xerox, certificate conform cu originalul): Cartea de identitate și certificatul de naștere (certificatul de căsătorie, dacă este cazul schimbării numelui);