SENIOR DELTA GRUP este o întreprindere socială proaspătă pe piața locală a serviciilor, formată din oameni cu experiență profesională de peste 10 ani în domeniile abordate.

SENIOR DELTA GRUP, este o întreprindere socială dezvoltată în cadrul proiectului ”Acceleratorul de Întreprinderi Sociale” implementat de către Fundația ALĂTURI DE VOI (ADV) România și fonduri-structurale.ro, prin cofinanțare din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Șansa noastră de a ne înființa și funcționa în baza propriei viziuni, ce pune în centrul acțiunilor sale calitatea serviciilor dedicate nevoilor persoanelor vârstnice, a fost participarea la procesul complex de selecție organizat de inițiatorii acestui proiect POCU 2014-2020.

SENIOR DELTA GRUP răspunde nevoilor persoanelor în vârstă, ale persoanelor în vârstă active și ale familiilor acestora.

FORMA DE ORGANIZARE:

  • Societate cu răspundere limitată, constituită în conformitate cu Legea societăților comerciale nr. 30/1991;
  • Întreprindere socială constituită conform Legii nr. 219/2015 privind economia socială;

 

MISIUNE:

Misiunea economică a organizației în calitate de întreprindere socială este dedicată dezvoltării și prestării la nivelul comunității tulcene, de servicii integrate, sociale și educative, ce răspund în mod direct sau indirect, nevoilor persoanelor vârstnice și a îngrijirii acestora la domiciliu sau în alte locații, la un nivel de calitate specific țărilor dezvoltate ale U.E.

Susținerea serviciilor de îngrijire la domiciliu reprezintă o alternativă la instituțiile rezidențiale și o formă de a răspunde nevoilor sociale și medicale pentru persoanele vârstnice din Romania.

Misiunea socială a organizației în calitate de întreprindere socială este promovarea îmbătrânirii active și susținerea incluziunii sociale a persoanelor vârstnice din comunitatea tulceană prin organizarea și derularea unor acțiuni de grup specifice, educative, de socializare și petrecere a timpului liber, cu abordarea unor tematici sociale, educative, culturale, de recreere și/sau sportive, identificate a fi de interes pentru beneficiari.

Vă așteptăm cu drag alături de noi în calitate de beneficiari sau colaboratori.