Denumire ocupație: TEHNICIAN ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Tip curs: Acreditat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și de către Ministerul Educației Naționale
Tipul formării este recunoscut în Uniunea Europeană, certificatul de absolvire putând fi tradus și apostilat.

Nivel de pregătire: SPECIALIZARE

Perioadă curs calificare: 360 ore de instruire teoretică și practică


Plata se poate face în două rate.

Sector de activitate: Sănătate, Igienă, Servicii Sociale

Descrierea ocupației conform S.O.:
Ce poate face TEHNICIANUL ÎN ASISTENȚĂ SOCIALĂ?

 • Administrează şi implementează programe de asistenţă socială şi servicii comunitare şi asistă persoanele pentru rezolvarea problemelor personale şi sociale.
 • În lipsa asistentului social, acționează ca persoană de contact pentru beneficiari și membrii familiei acestora;
 • Introduce date și informații în baze de date referitoare la măsurile de asistență socială;
 • Participă, după caz, la realizarea documentelor referitoare la beneficiari (analizează, verifică și obține documente necesare asistentului social);
 • Participă, după caz, sub coordonarea/ împreună cu asistentul social la intervenții care presupun punerea în aplicare a măsurilor de urgență pentru asigurarea siguranței persoanelor vulnerabile;
 • Participă la organizarea întâlnirilor echipei de specialiști cu beneficiarii și membrii familiei acestora;
 • Asistă și observă interacțiunea dintre beneficiar și membrii familiei: 1.oferă informații asupra rolului familiei, viața de familie, parenting și sănătate, 2. Sprijină dezvoltarea comportamentelor pozitive, 3. Observă și anunță asistentul social despre interacțiunea dintre beneficiar și familia acestuia;
 • Culege informații necesare asistentului social în realizarea evaluării;
 • Furnizează informații despre alte servicii și asistă beneficiarul în procesul de accesare a acestora;
 • Organizează și însoțește, după caz, transportul beneficiarilor la întâlniri cu alți specialiști/servicii;
 • Intermediază și susține comunicarea dintre asistentul social, alți specialiști și beneficiar și familia acestuia (telefonic, electronic, etc.);
 • Întocmește rapoarte de vizită, de întâlnire, completează fișe de observație, note telefonice, sinteze și analize necesare în activitatea de monitorizare și raportare;
 • Oferă suport pentru dezvoltarea deprinderilor de viață pentru beneficiar și membrii familiei acestuia;
 • Efectuează muncă de teren/deplasări în teren și muncă în echipă;
 • Se implică în gestionarea situațiilor conflictuale și comportamentelor agresive;
 • Indexează și arhivează documentele din dosarul beneficiarului conform procedurilor existente;
 • Ține la curent asistentul social despre respectarea termenelor și planificărilor;
 • Se documentează permanent și diseminează, după caz, informații cu privire la rețeaua de servicii sociale teritoriale precum și a altor servicii sociale ecesare persoanelor vulnerabile din comunitate;
 • Identifică și transmite asistentului social informații despre noi servicii sau resurse ce pot fi implicate în intervenție;
 • Completează, verifică și transmite documentele solicitate pentru obținerea de beneficii sociale pentru beneficiar;
 • Participă la realizarea evaluării de nevoi a comunității locale și întocmirea documentelor necesare elaborării strategiilor de dezvoltare;
 • Realizează raportări către asistentul social privind relația cu beneficiarii și familia acestora: vizite, întâlniri, menținerea relației dintre beneficiarii de asistență socială și familia acestora;
 • Participă la întâlnirile de supervizare lunară realizate de asistentul social.

Unități de competență specifică formate:

 • Competențe analitice și de cercetare
 • Planificarea activităților
 • Respectarea și aplicarea legislației din domeniul asistenței sociale

Atașamente:

Documente pentru înscriere:

Acte personale (copii xerox, certificate conform cu originalul): Cartea de identitate și certificatul de naștere (certificatul de căsătorie, dacă este cazul schimbării numelui);